De Buurtbatterij

Leerlingen uit De Groote Wielen spreken zich uit over de energiehuishouding van de toekomst. Tot eind juli 2019 zijn hun ideeën te bewonderen op een bouwbord bij het winkelcentrum in de wijk. Wethouder Mike van der Geld zal het bouwbord op woensdagavond 29 mei feestelijk onthullen. De ideeën worden beoordeeld door een jury en gebruikt bij de doorontwikkeling van De Groote Wielen.

Positieve energie
Waar krijg je positieve energie van? Hoe kun je energie delen? Hoe gaan we met onze energie om in 2030? Met deze vragen zijn leerlingen uit groep 6 – 8 van Kindcentrum De Groote Wielen en Basisschool Wittering.nl aan de slag gegaan. Ze hebben van alles bedacht: een wifi-vrije camping, waardoor er ruimte ontstaat voor ontmoeting en spel, geld gratis maken, zodat er minder gewerkt hoeft te worden, of een nationale spierkrachtdag.

Actieonderzoek
De jonge ontwerpers doen hun voorstellen in het kader van De Buurtbatterij, het nieuwste actieonderzoek van de Academie voor Beeldvorming. Bewoners van De Groote Wielen, professionals actief in de wijk en kunstenaars zoeken hierin samen hoe onze samenleving zich voorbereidt op de energiehuishouding van de toekomst. Juist in een wijk zoals De Groote Wielen is dit spannend. Wijkbewoner Frans Verhaaren, vanaf het eerste moment betrokken, vertelt: ‘Flink wat mensen hier in de wijk ervaren dagelijks druk. Tweeverdieners werken fulltime om de hypotheek te betalen en te zorgen voor kinderen. Hoeveel tijd blijft er over om bezig zijn met veranderingen in onze samenleving of met sociale samenhang?’

Ambitieus en mondig
Klaas Burger, artistiek leider van de Academie: ‘In De Groote Wielen wonen ambitieuze en mondige mensen. Kijk naar burgerinitiatieven rondom zonnepanelen, of tegen windmolens. Tegelijk zijn de levens zijn vol. Dus er spelen belangrijke vragen: Hoe maak je tijd vrij voor experiment? Hoe innoveren we ons energieverbruik? Hoe vermijd je de burn-out?’

Energiehuishouding
De grootste ontdekking was dat de vraag naar windmolens of zonnepanelen, sociale samenhang en de dreiging van de burn-out allemaal draaien om de manier waarop we met onze energie omgaan. ‘Vanuit dit inzicht hebben we kunstenaar Melle Smets betrokken,’ vertelt Klaas. ‘Hij maakt in zijn Human Power Plant voelbaar hoe we de energievraag in onze samenleving weer persoonlijk kunnen maken. Het gaat niet alleen maar over CO2-uitstoot, maar ook over waar we onze tijd aan willen besteden.’ In samenwerking met Smets werd een lessenserie vormgegeven. ‘Kinderen onderzochten hoe het is om geen elektrische apparaten te gebruiken of gezamenlijk gebruik van elkaars kracht en plezier centraal te stellen. We nodigen bewoners van De Groote Wielen van harte uit de resultaten van het actieonderzoek te komen bekijken en zich waar mogelijk bij ons aan te sluiten!’

Pers
Kinderen ontwerpen Buurtbatterijen voor Groote Wielen, De Bossche Omroep, 25 mei 2019.

Programma

Aan het bouwbord is een breder programma verbonden:

Woensdag 29 mei, 08:30 u: Filmpremiere. Kinderen presenteren hun buurtbatterijen. Een jury beoordeelt de ideeën. Locatie: Windkracht 5. Graag aanmelden!

Woensdag 29 mei, 20:00 u: Feestelijke onthulling bouwbord door Mike van der Geld. Top drie jury. Buurtborrel. Locatie: hoek Groote Wielenlaan – Vlietdijk. Zie hier het facebookevent.

Tussen 29 mei en 19 juni: Kleinschalig programma.

  • Woensdag 5 juni, 20:00: Kijken in de ziel. Groepsgesprek op initiatief van Wolter Stijf, wijkpastor bij Crux De Groote Wielen. Waar krijg je energie van? Hoe kijk je aan tegen de zin van het leven, van je werk, de toekomst van jezelf, je kinderen? Deze vragen kunnen energie vreten. Maar bij Kijken in de ziel kun je ze eerlijk op tafel gooien. Meer info? Mail Wolter, cruxwijkpastor@gmail.com. Locatie: Windkracht 5.
  • Brainstorm met jongeren door Karin Sprik en Sonja Boerman (Farent en PowerUp073). Hoe kunnen meer activiteiten voor en door jongeren worden ontwikkeld in De Groote Wielen? Datum volgt. Meer info? Mail Sonja, sonjaboerman@farent.nl. Locatie: Windkracht 5.
  • Virtuele rondleiding door De Groote Wielen over de energietransitie door Jacques Bouw. Waar is de energietransitie zichtbaar in de wijk? Hoe kunnen meer mensen meedoen? Is het mogelijk om een energiecoöperatie of een (echte) buurtbatterij te beheren met de wijk? Datum volgt. Meer info? Mail Jacques, jacques.bouw.nl@gmail.com.
  • De appgroep 'Bruisbuurt' leverde ideeën over samenleven op straatniveau aan de Zonkade en Bronkade. Bewoners Frans Verhaaren en Mathie Slabbekoorn verzamelen deze buurtintitiatieven zodat de straat ze kan gaan uitvoeren.

Woensdag 19 juni, 20:00 u, inloop vanaf 19:45 uur: Alles komt bij elkaar in het Wijkgesprek over de energiehuis-houding van de toekomst in De Groote Wielen, georganiseerd i.s.m. bibliotheek ’s-Hertogenbosch. Locatie: Windkracht 5.

Heb je vragen? Wil je meedoen of zelf programma inbrengen of je aanmelden voor de filmpremiere? Neem contact op met Susan Meijburg, susan@academievoorbeeldvorming.nl

DE KAART HIERONDER IS INTERACTIEF, KLIK OP DE SCHILDJES EN BEKIJK DE IDEE√čN! (YOUTUBE)